Latvijas - Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība - Ziņu arhīvs - www.latbel.lv
 
Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Ziņu arhīvs
 
Par investīciju objektu Valkas novadā

Valkas novada pašvaldība it ieinteresēta apzināt potenciālos investorus no Baltkrievijas, saistībā ar investīciju objektu piedāvājumu Valkas novadā, kas atrodas Latvijas Ziemeļos, 175 km attālumā no Rīgas.

Novads robežojas ar Igauniju, un tā unikālā iezīme ir Valkas un Valgas pilsētu funkcionālā saikne kā dvīņu pilsētām jeb vienai pilsētai divās valstīs. Šī saikne tiek izmantota, attīstot izglītības, tūrisma, izklaides un sabiedriskos pakalpojumus.

Pašvaldība piedāvā dažādas teritorijas un objektus uzņēmējdarbības attīstībai. Viens no tiem ir divas trīs-stāvu ēkas (kopējā platība 2,3 tūkst. m2), kas atrodas Valkas pilsētā, tranzīta ceļu krustpunktā (A3 un P22 autoceļu turpinājums pilsētā), 2 km attālumā no Igaunijas robežas. Ēkas plānots atjaunot vai pārbūvēt, ierīkot nepieciešamās inženierkomunikācijas un piedāvāt tās investoriem.

Perspektīvās uzņēmējdarbības jomas, kas varētu tikt attīstītas objektā:

·         Viesnīca, t.sk. ekonomiskās klases;
·         Izklaides un atrakciju parks;
·         Senioru rezidences (vienistabas dzīvokļi), sociālie un rehabilitācijas pakalpojumi;
·         IT, biznesa, attālinātā darba pakalpojumi (piem., IT pakalpojumi, zvanu centrs, konferenču organizēšana u.c.).

Lai saņemtu detalizētāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar:

Jana Putniņa

Valkas novada pašvaldība

Attīstības un projektu daļas vadītāja

+371 26414197

jana.putnina@valka.lv

____________________________________________________________________________________________

Valka Municipality is interested to get in touch with potential Belarusian investors regarding development of investment objects in Valka Municipality, located in the northern part of Latvia, 157 km from Riga.

The municipality borders with Estonia, and its unique feature is the functional linkage of Valka and Valga being like twin cities or a single city located on two sides of the border of Latvia and Estonia. The linkage is used in developing education, tourism, entertainment and public administration services.

The municipality offers various areas and buildings for business development. Among these there are two 3-storey buildings (total area 2.3 thous. m2), which are located in the town of Valka, at the crossroads of transit roads (road A3 and P22 tie-in into the town), 2 km from the border of Estonia. The buildings shall be renewed or reconstructed; to install the relevant utilities and to offer these to investors.

Future business areas, which might be developed in the object:

·         Hotel, incl. budget hotel;

·         Entertainment and leisure park;

·         Senior residencies (1-room apartments), social and rehabilitation services;

·         IT, business, remote work services (such as, IT services, call centre, organization of conferences, etc.)

For more information, please contact:

Jana Putniņa

Valka Municipality

Head of Development and Project Department

+371 26414197

jana.putnina@valka.lv

 

 


 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

Ventspils brīvostas pārvalde