Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Par mums
 

Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrību nodibināja 2005.gada rudenī juridiskās un fiziskās personas, kuras vēlas veicināt abu valstu ekonomisko sadarbību.

Biedrība nenodarbojas ar politiku, bet ir katalizators tiem, kuri veido savstarpēju biznesu Latvijā vai Baltkrievijā.

Biedrības darbību regulē Statūti, to valda valde, kurā ievēlēti pieci cilvēki un izpilddirektors.

Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas un Baltkrievijas savstarpējo ekonomisko sakaru attīstību, tajā skaitā:

 1. savstarpējās sadarbības ekonomikas un investīciju jomā attīstīšana un sekmēšana;
 2. nepieciešamo priekšnoteikumu radīšana un pastāvēšanas nodrošināšana tranzītpārvadājumu koridora  Āzija – Eiropa izveidošanai un darbībai;
 3. Biedrības viedokļa paušana ekonomiskos un starptautiskās sadarbības jautājumos, sekmējot problēmjautājumu atrisināšanu un tiesību normatīvās bāzes pilnveidošanu;
 4. iniciatīvu izvirzīšana starptautisko projektu ekonomikas jomā uzsākšanai un piedalīšanās šādu projektu īstenošanā;
 5. piedalīšanās likumu un citu tiesību normatīvo aktu ekonomisko sakaru, investīciju un tranzītpārvadājumu jomā izstrādāšanā un pilnveidošanā;
 6. piedalīšanās ekonomisko sakaru attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādāšanā;
 7. Biedrības biedru ekonomisko tiesību un interešu saskaņošana un interešu aizstāvības nodrošināšana;
 8. Biedrības biedru kopīgas darbības programmas izstrādāšana un īstenošana;
 9. biedru interešu pārstāvība valsts varas, valsts pārvaldes, saimnieciskajās un sabiedriskajās institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās;
 10. Biedrības un tās biedru piedalīšanās un pārstāvības organizēšana vietēja, reģionāla, kā arī starptautiska mēroga semināros un konferencēs;
 11. metodiskās un konsultatīvās palīdzības sniegšana Biedrības biedriem, komersantiem un citām personām starptautiskās saimnieciskās un ekonomiskās darbības jautājumos;
 12. Biedrības biedru informēšana un konsultāciju sniegšana Latvijas Republikas likumdošanas un citos jautājumos ekonomikas jomā.
   

 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

KL-TRANS

Ventspils brīvostas pārvalde

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Nemo Jūrmala

Международный центр подготовки спасателей (IRTcentre)