Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Biznesa ceļvedis » Noderīgas saites
 

Valsts pārvalde

Latvijas Valsts prezidents
(http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=1088

Saeima
(http://www.saeima.lv/)

Ministru kabinets
(http://www.mk.gov.lv)

Aizsardzības ministrija
(http://www.mod.gov.lv
 

Ārlietu ministrija
(http://www.mfa.gov.lv
 

Bērnu un ģimenes lietu ministrija
(http://www.bm.gov.lv)

Ekonomikas ministrija
(http://www.em.gov.lv)
 

Finanšu ministrija
(http://www.fm.gov.lv)
 

Iekšlietu ministrija
(http://www.iem.gov.lv)


Izglītības un zinātnes ministrija
(http://www.izm.gov.lv)

 Kultūras ministrija
(http://www.km.gov.lv)

Labklājības ministrija
(http://www.lm.gov.lv)


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
(http://www.raplm.gov.lv)
 

Satiksmes ministrija
(http://www.sam.gov.lv)
 

Tieslietu ministrija
(http://www.tm.gov.lv)
 

Veselības ministrija
(http://www.vm.gov.lv)
 

Vides ministrija
(http://www.vidm.gov.lv/)
 

Zemkopības ministrija
(http://www.zm.gov.lv)


Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
(http://www.integracija.gov.lv)


Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
(http://www.eps.gov.lv)

Latvijas Banka

 Par Latvijas Banku
(http://www.bank.lv/lat/main/lvbank/llb/
 

Valsts kontrole
(http://www.lrvk.gov.lv/page.php?id=567)
 

Ekonomika

Ekonomikas ministrija
(http://www.em.gov.lv/)

Konkurences padome
(http://www.competition.lv/)

Latvijas tautsaimniecības padome
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=1911)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(http://www.sprk.gov.lv)
 

Centrālā statistikas pārvalde
(http://www.csb.lv)
 

Valsts būvinspekcija
(http://www.vbi.gov.lv)


Valsts energoinspekcija
(http://www.vei.gov.lv)


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(http://www.liaa.gov.lv)

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"
(http://www.latak.lv)


Valsts aģentūra "Latvijas Statistikas institūts"
(http://www.lza.lv/lat/inst/in31.htm)

Rūpniecība

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(http://www.chamber.lv/)


Būvmateriālu ražošana
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=76 )


Elektrotehnika un elektronika
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=78)


Ķīmiskā rūpniecība
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=75)

Kokrūpniecība
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=81 )

Mašīnbūve un metālapstrāde
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=77)


Papīra rūpniecība
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=80)
 

Pārtikas rūpniecība
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=4176)
 

Vieglā rūpniecība
(http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=79)

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Zemkopības ministrija
(http://www.zm.gov.lv)

Lauku atbalsta dienests
(http://www.lad.gov.lv/)

Pārtikas un veterinārijas dienests
(http://www.pvd.gov.lv/)

Valsts meža dienests
(http://www.vmd.gov.lv)

Ciltsdarba valsts inspekcija
(http://www.cvi.gov.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds"
(http://www.lafo.gov.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
(http://www.lvm.lv/)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
(http://www.llkc.lv/)

Valsts aģentūra "Latvijas tehniskās uzraudzības aģentūra"
(http://www.vtua.gov.lv)

Valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra"
(http://www.latzra.lv/)

Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"
(http://www.ldc.gov.lv/)

Valsts zivsaimniecības pārvalde
(http://www.vzp.gov.lv/)

Valsts akciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs"
(http://www.stc.lv/)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(http://www.llu.lv/)

Valsts augu aizsardzības dienests
(http://www.vaad.gov.lv)

Valsts bezpeļņas organizācija - zinātniskais uzņēmums " Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts"
(http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=56&id=46)

Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Priekuļu laukaugu selekcijas institūts"
(http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=56&id=45)

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs"
(http://www.apcentrs.lv)

Valsts zinātniska bezpeļņas organizācija "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts"
(http://www.lvaei.lv/)

Valsts zinātniskā organizācija "Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija"
(http://www.ddsis.lv/)

Transports

Satiksmes ministrija
(http://www.sam.gov.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš"
(http://www.ldz.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
(http://www.csdd.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi"
(http://www.lvceli.lv/)

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"
(http://www.atd.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Gaisa satiksme"
(http://www.lgs.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija"
(http://www.esd.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija"
(http://www.jurasadministracija.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
(http://www.lvrtc.lv/)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"
(http://www.pasts.lv/lv)

Valsts akciju sabiedrība "Valsts informācijas tīkla aģentūra"
(http://www.vita.gov.lv/)

Civilās aviācijas aģentūra
(http://www.caa.lv/index_lv.php/)

Transit Latvia
(http://www.transport.lv)
 

Tieslietas

Satversmes tiesa
(http://www.satv.tiesa.gov.lv)

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
(http://www.at.gov.lv)

Latvijas Tiesu portāls
(http://www.tiesas.lv/)

Tieslietu ministrija
(http://www.tm.gov.lv)

Latvijas Zvērinātu notāru padome
(http://www.notary.lv/)

Latvijas Zvērinātu advokātu padome
(http://www.advokatura.lv/)

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
(http://www.lzti.lv)

Valsts tiesu ekspertīžu birojs
(http://www.vteb.gov.lv)

Datu valsts inspekcija
(http://www.dvi.gov.lv/)

Juridiskās palīdzības administrācija
(http://www.jpa.gov.lv/)

Naturalizācijas pārvalde
(http://www.np.gov.lv/)

Patentu valde
(http://www.lrpv.lv)

Informācija par autortiesību aizsardzību
(http://www.autornet.lv)

Tiesu Administrācija
(http://www.ta.gov.lv/)

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija"
(http://www.mna.gov.lv/)

Valsts probācijas dienests
(http://www.probacija.lv/)

Valsts zemes dienests
(http://www.vzd.gov.lv/)

Latvijas Republikas prokuratūra
(http://www.lrp.gov.lv)

Valsts policija
(http://www.vp.gov.lv/)

Valsts cilvēktiesību birojs
(http://www.vcb.lv)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
(http://www.ptac.gov.lv/)
 

Publiskie reģistri

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
(http://www.zemesgramata.lv)

SIA „Lursoft”
(http://www.lursoft.lv)

Uzņēmumu reģistrs
(http://www.ur.gov.lv/)

Reģioni un Reģionālā politika

Rīga
(http://www.rigaregion.lv/pub/)

Kurzeme
(http://www.kurzeme.lv/)

Vidzeme
(http://www.vidzeme.lv)

Latgale
(http://www.latgale.lv/lv/)

Zemgale
(http://www.zemgale.lv/)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
(http://www.raplm.gov.lv)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(http://www.vraa.gov.lv/)
 

Izglītība un zinātne

Izglītības un zinātnes ministrija
(http://izm.izm.gov.lv/)

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
(http://www.lizda.lv/)

Izglītības satura un eksaminācijas centrs
(http://www.isec.gov.lv)
 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"
(http://www.izglitiba-kultura.lv/)

Portāls "Izglītība Latvijā"
(http://www.education.lv/)

Akadēmiskās informācijas centrs
(http://www.aic.lv)

Akadēmisko programmu aģentūra
(http://www.apa.gov.lv)

Latvijas Zinātņu akadēmija
(http://www.lza.lv)

Tūrisms

Latvijas ceļvedis
(http://www.vietas.lv)

Latvijas tūrisma vortāls
(http://www.tours.lv)

Pilsētas piedzīvojumu aģentūras vortāls
(http://www.adventurerace.lv/)

Tūrisma ziņu portāls
(http://www.eiropa.lv/)

Tūrisma attīstības valsts aģentūra
(http://www.tava.gov.lv)

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku Ceļotājs"
(http://www.celotajs.lv)

Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācija
(http://www.alta.net.lv/)

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
(http://www.lvra.lv/)

E-Tūrisma Asociācija
(http://www.eturisms.lv/)

Ziņu portāli

Starptautiskais Neatkarīgais Informācijas birojs (BBI)
(http://www.bbi.lv/lv/)

Biznesa informācijas portāls db.lv
(http://www.db.lv/)

Apollo
(http://www.apollo.lv)

Neatkarīgo ekspertu grupa "Latvijas Reitingi"
(http://www.reitingi.lv)

Delfi
(http://www.delfi.lv)

TVNET
(http://www.tvnet.lv)

Pro5
(http://www.pro5.lv/)

Latvijas reģionu portāls "Aktuāli"
(http://www.aktuali.lv)

Portāls "Piedalies"
(http://www.piedalies.lv)

Portāls "Postfactum"
(http://www.postfactum.lv)
 

Ziņu aģentūras

LETA
(http://www.leta.lv)

BNS
(http://www.bns.lv )

 

 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

Ventspils brīvostas pārvalde