Latvijas - Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība - Tiesību aktu vortāls WWW.LIKUMI.LV - www.latbel.lv
 
Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Tiesiski-normatīvā bāze » Latvijas Republika » Tiesību aktu vortāls WWW.LIKUMI.LV
 

 

www.likumi.lv ir Tieslietu ministrijas uzdevumā 2001. gadā izveidots bezmaksas tiesību aktu vortāls, ko uztur VSIA "Latvijas Vēstnesis".

Vortāls tika izveidots, lai iedzīvotājiem nodrošinātu brīvu un ērtu pieeju vispārsaistošajiem tiesību aktiem, realizējot LR Satversmes 90. pantā paredzētās tiesības: "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības".

Vortālam ir plašs lietotāju loks. To izmanto juristi, valsts, pašvaldību un privātajā sektorā strādājošie, studenti un citas personas.

Vortālā ir pieejama aktuālākā informācija par izmaiņām tiesību aktos. Informācija tiek aktualizēta katru dienu. Likumi un Ministru Kabineta noteikumi ir konsolidēti, tātad – pieejami aktuālajā redakcijā. Tiesību aktiem ir norādīts to spēkā esamības statuss, kā arī izveidotas savstarpējās sasaistes.
Tiesību akti vortālā tiek sistematizēti atbilstoši Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.279 "Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju".
Papildus tam redakcija nodrošina:
§ jaunāko tiesību aktu publicēšanu vortālā to oficiālās izsludināšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" dienā;
§ jauno grozījumu iekonsolidēšanu pamattekstā līdz to spēkā stāšanās dienai;
§ piekļuvi visām tiesību akta redakcijām, t.sk.:
1. redakcijai, kādā tiesību akts tika izsludināts un stājās spēkā,
2. redakcijām pēc katriem secīgi iekļautajiem grozījumiem,
3. aktuālajai redakcijai,
4. nākotnes redakcijai;
§ bezmaksas palīdzību vortāla lietošanā;
§ ērtas iespējas tiesību aktu meklēšanai un kārtošanai pēc dažādiem parametriem, tai skaitā, pēc alfabēta, jaunākās konsolidētas redakcijas u.c.
Visai vortāla informācijai, kā arī tiesību aktu elektroniskajām versijām nav oficiālas publikācijas statusa.
Vortāls www.likumi.lv nesaņem valsts budžeta līdzekļus, to uztur un pilnveido VSIA "Latvijas Vēstnesis" no saviem ieņēmumiem.
 

 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

Ventspils brīvostas pārvalde