Latvijas - Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība - VSIA Latvijas Vēstnesis - www.latbel.lv
 
Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Tiesiski-normatīvā bāze » Latvijas Republika » VSIA Latvijas Vēstnesis
 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Vēstnesis" ir atpazīstams, sociāli atbildīgs, stabils, mūsdienīgs uzņēmums ar 16 gadu pieredzi nacionālo tiesību aktu un citu ar likumiem noteiktu paziņojumu publicēšanā.

Uzņēmuma pamatprodukti ir laikraksts "Latvijas Vēstnesis", tā elektroniskā versija, portāls LV.LV, nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" un bezmaksas likumu un Ministru kabineta noteikumu datu bāze internetā - vortāls www.likumi.lv.

Kopš izveidošanas brīža laikraksts "Latvijas Vēstnesis" ir saglabājis politisko neitralitāti, kļūstot par valsts pārvaldes un sociāli nozīmīgas informācijas avotu.

Uzņēmums ir Tieslietu ministrijas padotībā un nesaņem valsts budžeta līdzekļus. Tā ieņēmumi veidojas no laikraksta un žurnālu papīra un elektronisko versiju pārdošanas, maksājumiem par ierakstu, paziņojumu un sludinājumu publicēšanu un citas komercdarbības.


MISIJA

Nodrošinot valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību, "Latvijas Vēstnesis" realizē ideju apmaiņu starp sabiedrību un valsti un veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību.


VĒRTĪBAS

 

  • komandas darbs - atklātība, kopīgi mērķi un saskaņots darbs to sasniegšanā, aktīva un savlaicīga komunikācija;
  • kvalificēti, profesionāli, atbildīgi un lojāli darbinieki;
  • atvērtība jaunām idejām, risinājumiem - pozitīvas ambīcijas;
  • atbildība pret organizāciju un sabiedrību;
  • objektīva, ētiska, politiski neitrāla rīcība.


 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

Ventspils brīvostas pārvalde